Cenik

 

Storitev

Cena v EUR

  

Specialistični pregled in posvet

70,00
Diagnostika in načrt zdravljenje, drugo mnenje (pisno)350,00
Nesnemni ortodontski aparat v enem zobnem loku - zdravljenje1750,00
Žični lok za nesnemni ortodontski aparat in namestitev60,00
Aktivni element za nesnemni ortodontski aparat35,00
Doplačilo za bele nosilce v enem zobnem loku350,00
Doplačilo za zdravljenje s samozaklepnimi nosilci za en zobni lok400,00
Doplačilo za ponovno namestitev nosilca / obročka50,00
  
  
Quad helix420,00
Aparat za hitro širjenje zgornje čeljusti540,00
  
Zunanji elastični teg, ustnični odbijač, nebni lok, držalec prostora200-300,00
Obrazna maska200,00
  
Minivsadek PSM130,00
Beneslider sistem doplačilo 550,00
  
Snemni aparat (1 leto)600,00
Funkcionalni aparat bimaksilarni (1,5 let)

900,00

  
Kontrola in prilagoditev snemnih in ekstraoralnih aparatov

35,00 - 55,00

  
Retencijski lok130,00
Retencijska folija (Vivera-3/6)130,00 (300/600)
Dolepljanje retencijskega loka12,00 /zob
  
Reparatura snemnega aparata80,00 - 100,00
  
Vestibularna ploščica80,00

Čiščenje trdih zobnih oblog en zobni lok

50,00
Peskanje100,00

 

 

INVISALIGN SISTEM

Cena v EUR

  

Specialistični pregled in posvet

70,00

Diagnostika in načrt zdravljenja, končni izgled zob500,00

Invisalign Express (do 7 opornic) en zob. lok/oba zob. loka (1 leto)980,00/1550,00
Invisalign Lite (do 14 opornic) en zobni lok/oba zob. loka (2 leti)2080,00/3900,00
Invisalign Comprehensive (oba zobna loka, >14 opornic, 5 let)4650,00
Invisalign First (menjalno zobovje, 18 mesecev) obe/ena čelj.2100,00/1500,00
Odtis za izboljšavo položaja zob (Refinement) 200,00
Vivera retencijske folije (ena zobni lok/oba zobna loka)300,00/450,00