Cenik

 

Storitev

Cena v EUR

  

Specialistični pregled in posvet

50,00
Diagnostika in načrt zdravljenje, drugo mnenje (pisno)300,00
Nesnemni ortodontski aparat v enem zobnem loku - zdravljenje1500,00
Žični lok za nesnemni ortodontski aparat in namestitev50,00
Aktivni element za nesnemni ortodontski aparat30,00
Doplačilo za bele nosilce v enem zobnem loku300,00
Doplačilo za zdravljenje s samozaklepnimi nosilci za en zobni lok300,00
Doplačilo za ponovno namestitev nosilca / obročka30,00
Lingvalni aparat v enem zobnem loku - zdravljenje2000,00
  
Quad helix350,00
Aparat za hitro širjenje zgornje čeljusti450,00
  
Zunanji elastični teg, ustnični odbijač, nebni lok, držalec prostora200,00
Obrazna maska200,00
  
Minivsadek PSM100,00
Beneslider sistem doplačilo 450,00
  
Snemni aparat500,00
Funkcionalni aparat

700,00

  
Kontrola in prilagoditev snemnih in ekstraoralnih aparatov

35,00 - 45,00

  
Retencijski lok100,00
Retencijski aparat300,00
Dolepljanje retencijskega loka10,00 /zob
  
Reparatura snemnega aparata50,00 - 80,00
  
Vestibularna ploščica15,00

Čiščenje trdih zobnih oblog

50,00
Peskanje50,00

 

 

INVISALIGN SISTEM

Cena v EUR

  

Specialistični pregled in posvet

50,00

Diagnostika in načrt zdravljenja, končni izgled zob500,00

Invisalign Express (do 7 opornic) en zobni lok/oba zobna loka1200,00/1900,00
Invisalign Lite (do 14 opornic) en zobni lok/oba zobna loka2000,00/3800,00
Invisalign Comprehensive (oba zobna loka, >14 opornic)4500,00
Invisalign First (menjalno zobovje)2000,00
Odtis za izboljšavo položaja zob (Refinement) 200,00
Vivera retencijske folije (ena zobni lok/oba zobna loka)300,00/600,00